DigiVert

Digital kompetanseheving

DigiVert-prosjektet skal auke den digitale kompetansa blant 65+ i Nord-Gudbrandsdalen. 

Digital kafé 

Ein ny digital møteplass

På digital kafé kan alle delta på kurs og aktiviteter med andre – på tværs av kommunegrenser og fysisk oppmøte. 

Kontakt oss!

kontakt@digivert.no

Tlf: 902 17 268

Frivilligsentralane i Nord-Gudbrandsdal

Dovre – Sel – Vågå – Lom – Skjåk