Nyttige nettstader

På nett kan ein finne mange nyttige ressursar. I denne artikkelen vil vi liste opp nettstader der ein kan lære meir om mange ulike tema som er aktuelle for deg som er ny brukar av teknologi. Den blå teksten i denne artikkelen er lenker. Du kan trykke på dei for å...

Korleis delta på eit digitalt arrangement?

Har du ikkje moglegheit til å delta fysisk på Digital kafé? Ikkje noko problem! På dei fleste av arrangementa våre kan du delta digitalt. Det einaste du treng er internett og noko å sjå arrangementet på, til dømes ein smarttelefon, eit nettbrett eller ein pc. I denne...