Korleis delta på eit digitalt arrangement?

Har du ikkje moglegheit til å delta fysisk på Digital kafé? Ikkje noko problem! På dei fleste av arrangementa våre kan du delta digitalt. Det einaste du treng er internett og noko å sjå arrangementet på, til dømes ein smarttelefon, eit nettbrett eller ein pc. I denne artikkelen viser vi deg korleis du deltek på digitalt på digital kafé.

For å delta på eit digitalt arrangement, trykker du berre på knappen «digital kafé» øvst i menyen, eller knappen «delta digitalt!» i kalendaren. Når du kjem inn på sida, vil den sjå ca. slik ut:

For å sjå sendinga trykker på den firkanta knappen med ein trekant inni seg (markert med raud ring på biletet). Sendinga vil da byrje automatisk når digital kafé startar.Last ned denne artikkelen:


Print Friendly, PDF & Email
DigiVert logo

Kontakt oss!

kontakt@digivert.no

tlf: 902 17 268

DigiVert

Frivilligsentralane i Nord-Gudbrandsdal

Dovre - Sel - Vågå - Lom - Skjåk