Kva er ein DigiVert?

Ein DigiVerter ein frivillig som vil hjelpe andre med digitale utfordringar i kvardagen. Desse problema kan variere stort, men kan vere til dømes å hjelpe nokon med å laste ned ein app, sende og motta e-post, kjøre ei oppdatering på datamaskin, telefon eller...