Kurs i nettsikkerheit for seniorar

Nettvett.no har utvikla eit kurs i nettsikkerheit spesielt for seniorar. Kurset viser deg korleis du kan vere trygg på nett, slik at du ikkje blir lurt eller kjem opp i anna uføre på internett. Du kan lese meir om kurset på nettvett sin nettstad. Kvar leksjon i kurset...

Kva er ein DigiVert?

Ein DigiVerter ein frivillig som vil hjelpe andre med digitale utfordringar i kvardagen. Desse problema kan variere stort, men kan vere til dømes å hjelpe nokon med å laste ned ein app, sende og motta e-post, kjøre ei oppdatering på datamaskin, telefon eller...

Nyttige nettstader

På nett kan ein finne mange nyttige ressursar. I denne artikkelen vil vi liste opp nettstader der ein kan lære meir om mange ulike tema som er aktuelle for deg som er ny brukar av teknologi. Den blå teksten i denne artikkelen er lenker. Du kan trykke på dei for å...

Korleis delta på eit digitalt arrangement?

Har du ikkje moglegheit til å delta fysisk på Digital kafé? Ikkje noko problem! På dei fleste av arrangementa våre kan du delta digitalt. Det einaste du treng er internett og noko å sjå arrangementet på, til dømes ein smarttelefon, eit nettbrett eller ein pc. I denne...