Siste innlegg frå Vågå

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Galleri

Vågå frivilligsentral

Frivilligsentralen i Vågå er ein møteplass for:

 • Alle aldersgrupper og kulturer
 • Dei som ynskjer å hjelpe til, og dei som har behov for hjelp
 • Dei som vil delta i sosialt fellesskap, og gjere noko saman med andre
 • Oppgåvene skal vere eit tillegg til det som er eit offentleg ansvar

Aktivitetar:

 • Småbarnskafe
 • Kafe og møteplass, tysdag og fredag
 • Bøy og tøy
 • Gågruppe, med og utan rullator
 • Besøksteneste
 • Blomsterdamer på Vågåheimen
 • Matombringing
 • Utkøyring av strøsand
 • Allsang-gruppe (Songfuglane)
 • Leksehjelp
 • Sokkestrikking
 • Frivillige til Ting og Tøy-butikk
 • Seniordans
 • Steinsliping
 • Vevstugu
 • Internasjonal handarbeidskafe
 • Bøy og tøy/Sittedans
 • Skravlegruppe for innvandrerkvinner
 • Aktivitetsdag (torsdagar)

ALLE som har lyst og interesse, tid og overskot kan delta. Frivilligsentralen er open for alle aldersgrupper.

Kontakt: 482 63 761

Adresse: Moavegen 9, 2680 Vågå

DigiVert logo

Kontakt oss!

kontakt@digivert.no

tlf: 902 17 268

DigiVert

Frivilligsentralane i Nord-Gudbrandsdal

Dovre - Sel - Vågå - Lom - Skjåk